Fil 11 Blog #6: Mga Litrato

Madonna Litta- Leonardo Da Vinci

Ipinapakita sa larawang ito ang depiksyon ng nanay at ng kanyang anak. Makikita sa litrato na binibigyan ng nanay ang kanyang anak ng gatas mula sa kanyang suso, o ang tinatawag na ‘breastfeeding’. Ang identidad/obligasyon/responsibilidad na ipinapakita dito ay ang pagiging tungkulin ng nanay na bigyan ng gatas ang kanyang anak at ang kanyang responsibilidad bilang nanay na alagaan ang kanyang anak. Ito ay replektibo ng tradisyonal na kaisipan na responsibilidad lamang ng babae (ang nanay) na ipalaki at ialaga ang kanyang anak, at hindi ang lalaki ang may pangunahing tungkulin na alagaan ang anak nito.

The Wedding- Johann Hamza 

Ipinapakita sa litrato ang isang tradisyonal na kasal, kung saan ang kinakasal ay may magkaibang kasarian. Simple lang ang nangyayari: ipinapakita lamang ng pintor na si Johann Hamza ang pagkatapos ng isang masasabing ‘tradisyonal’ na kasal. Ang uri ng identidad na ipinapusian sa mga tao sa litrato ay ang kaisipan na dapat ang kinakasal ay ang babae at lalaki lamang at hindi ang babae sa babae o ang lalaki sa lalaki. Replektibo ang litrato sa kaisipang tradisyonal dahil ipinapakita dito ang isang ‘heterosexual marriage’ na masasabing mas tinatanggap ng mga nakakatanda at ng mga taong konservatibo kaysa sa same-sex marriage na tinututulan ng maraming tao.

The Slaves on the Ship- Robert Riggs 

Ipinapakita sa litratong ito ang mga African-American na alipin sa panahon kung saan legal pa ang slavery sa Amerika. Ang nangyayari sa litrato ay ipinapakita ang mga alipin na nakasakay sa barko. Sila ay iniimpake lamang  sa kahit saang bahagi ng barko. Ang uri ng identidad na pinapusian sa mga tao sa litrato ay ang ideya na dahil sa kulay ng kanilang kutis sila ay maruruming tao na walang alam at sapat lang na gawing mga alipin ng mga mapuputing tao, ang mga Amerikano. Replektibo sa kaisipang tradisyonal ang litratong ito dahil ipinapakita dito ang isang kaisipang tradisyonal, na ang mga taong maiitim ay “walang kwenta” at dapat lang silang gawing mga alipin na maaring ituring na mga hayop lamang at hindi bigyan ng respeto bilang mga tao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s